pár vět o naší historii...

1991

Ekologicky v Deblíně hospodaříme od roku 1991. Protože jsme od začátku byli malým podnikem (25 ha půdy), snažili jsme se svoji produkci co nejvíce zpracovávat a prodávat konečným zákazníkům. Začínali jsme s odbytem bio brambor, postupně se k tomu přidalo zpracování mléka (tvaroh a čerstvé sýry).

2004

Tato oblast činnosti se stále rozrůstá, v roce 2004 jsme postavili novou halu pro zpracování biozeleniny do tržní úpravy - pro tuto investici jsme získali část prostředků z programů EU.

1996

V roce 1996 jsme prostřednictvím Svazu PRO-BIO vstoupili do jednání o dodávkách bioproduktů do supermarketů a začali jsme dodávat do řetězce Carrefour biobrambory, biomrkev a také biomošty z Bílých Karpat.