aktuální informace z naší farmy

Stanovisko společnosti ke kauze původu bio česneku v obchodním řetězci Tesco

Jsme dodavatelé česneku, jehož se týkala kauza, kterou dne 2.12.2016 zveřejnil Blesk na svých internetových stránkách (http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/434084/tesco-prodava-bio-cesnek-z-farmy-deblin-z-ciny-zakaznik-se-vysvetleni-marne-domahal-4-mesice.html).

Rádi bychom se vyjádřili k některým tvrzením, které v textu zazněly.


Původ inkriminovaného bio česneku je Čína. Česnek byl vypěstován ekologicky, je certifikován bio a v prodeji je řádně označen dle platné evropské i české legislativy (Nařízení Rady (ES) 834/2007o ekologické produkci a označování ekologických produktů a zákon 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství). Uváděný údaj na etiketě „CZ-BIO-002“ je povinným údajem pro bioprodukty – je to kód kontrolní organizace, která certifikuje naši firmu, a neznamená to, že naše společnost leží v Číně. Pouze říká, že ten, kdo na trh produkt dodává, je kontrolovaný schválenou kontrolní organizací pro ekologické zemědělství, a produkt, který je takto označen, je certifikován.
Systém označování ovoce a zeleniny dovezené ze zahraničí je jasně definován  Nařízením Komise (EU) č. 543/2011, pro bioprodukci pak Nařízením Rady (ES) 834/2007 a zákonem 242/2000 Sb, díky kterému může spotřebitel nejen zjistit původ, kde byla produkce vypěstována, ale i to, na koho se v případě reklamace může obrátit. Stejně tak je na výrobku označena certifikační organizace, na kterou se v případě potřeby může zákazník obrátit, má-li zájem dohledat, zda je produkt v biokvalitě.
Naše společnost existuje od roku 1991 a patříme mezi první, které na českém trhu v oblasti obchodu s biopotravinami působí. Jsme také jednou z mála českých společností, které s nabídkou bio ovoce a zeleniny dokázaly spolupracovat s maloobchodními řetězci a obstát.  Naším cílem je primárně nabízet a dodávat bio ovoce a zeleninu od tuzemských pěstitelů, se kterými dlouhodobě pracujeme. Současně se snažíme vyhledávat nové místní bio producenty, kteří by byli schopni kvalitou i množstvím produkce pokrýt požadavky našich odběratelů. Sami jsme také pěstiteli (pěstujeme zeleninu na ploše cca 6 ha, ostatní plochy využíváme pro pěstování osiv pro EZ a bylinek).
Co se týče česneku (a v podstatě všech dalších druhů zeleniny), snažíme se primárně dodávat na trh tuzemskou produkci. Skutečností však je, že naše dosavadní spolupráce s českými pěstiteli často nedopadá nejlépe – máme velké výkyvy v kvalitě, existují většinou jen drobní pěstitelé, neodpovídající kalibr a v neposlední řadě i vysoké cenové požadavky. Logickým problémem je také sezónnost – některé plodiny prostě celý rok u nás pěstovat prostě nelze, i když je spotřebitel požaduje. Pokud z těchto důvodů nejsme schopni naplnit smluvní dodávky s našimi odběrateli českou produkcí, odebíráme produkci ze zahraničí. Veškerá tato zahraniční produkce je označena dle zákonných pravidel a kupující má, vedle deklarace bio kvality, jasnou informaci o zemi původu. V žádném případě se z naší strany nejedná o podvodné jednání.
Od svého založení se zabýváme výhradně produkcí a obchodem s produkty ekologického zemědělství – tzn. nenakupujeme ani neprodáváme produkty, které nebyly certifikovány jako BIO. Abychom na tyto produkty získali certifikaci, musíme se každoročně podrobit velmi přísné kontrole dodržování Nařízení Rady (ES) č.834/2007 o ekologickém zemědělství a jeho prováděcích předpisů. Kontrola se zaměřuje zejména na původ produktů, surovin, nakupované vstupy a deklaraci zboží při prodeji, dále na používané postupy a technologie. Kontrola je nejen dokladová (účetnictví, další povinné evidence), ale i fyzická - kontrola pozemků, skladů, výrobních prostor. Každý subjekt, který prodává (uvádí na trh) produkty s označením BIO, musí být schopen doložit doklad o původu tohoto produktu, a to zejména platným certifikátem vydaným schváleným certifikačním orgánem pro ekologické zemědělství v dané zemi (v ČR je to ABCERT, KEZ, BIOKONT, Bureau Veritas).
Celý systém kontroly produktů z ekologického zemědělství je postaven na kontrole všech stupňů produkce (jak se říká „od pole až po vidličku“). Každý, kdo chce produkovat, zpracovávat či prodávat produkty z ekologického zemědělství, musí být kontrolován a certifikován a musí být schopen předložit platný certifikát pro produkty ekologického zemědělství. To platí i pro produkci mimo EU, která musí být certifikována podle platného Evropského nařízení schválenou kontrolní organizací – producent mimo EU musí plnit a dodržovat stejné zásady jako zemědělec v EU. To se vztahuje i na diskutovaný česnek čínského původu. Rád bych na tomto místě podotkl, že biopotraviny jsou v současné době jediné potraviny, jejichž detailní kontrola je takto legislativně ukotvena.
Ovoce a zelenina patří v České republice mezi nejčastěji nakupované potraviny v biokvalitě.  Ekologická produkce zeleniny je považována za jednu z nejsložitějších oblastí ekologického zemědělství, protože bez používání syntetických pesticidů a anorganických hnojiv vyžaduje od pěstitele výrazné zkušenosti a hlubokou znalost celého systému.  Osobně se proto domnívám, že je škoda, že v České republice není těmto komoditám věnováno více odborné pozornosti.
Pokud díky mediální pozornosti věnované naší společnosti hledáte případné informace o nás také na Facebooku, omlouváme se, že náš profil není v tuto chvíli funkční. Facebookový profil pro naše zákazníky právě připravujeme a budeme jej spouštět v brzké době.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem vám k dispozici.
 
Ing. Marek Štěrba, majitel
tel: +420 737 610 030
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.